Styret

Styret skal se til at Høysensitiv Norge drives på en bærekraftig måte. Det vil si at medlemmene føler seg beriket av å være med, slik at man får et levende miljø rundt høysensitivitet i Norge.

Styret kan økes i antall ved behov.

Styret består ved oppstart av:

 

Lian Kirksæther

SONY DSC

Lian har jobbet med mennesker og endringsprosesser i mange år som lærer, leder, veileder, coach
og terapeut. Hun er spesialisert på kvinner og deres utfordringer i livet, og på tema høysensitiv.
Lian er forfatter av boken Sensitiv og Sterk, og har utviklet Nettkurset Sensitiv og Sterk, som bygger på boken. Hun har også skrevet mange artikler og gitt ut Coaching CD’er på norsk og engelsk.

Lian har vært ansvarlig for den norske delen av en større internasjonal undersøkelse som omhandlet Høysensitive og Arbeidslivet. Hun har jobbet i samarbeid med NAV Arbeid med fokus på motivasjon, jobb og ny karriere. Lian har også jobbet som konfliktløser og motivator, samt med avlastning av barn gjennom Bufetat.

Hun har flere års erfaring i å jobbe på telefon/online som coach og veileder, og hun holder foredrag og kurs både inn- og utland. Lian brenner for å hjelpe den enkelte til å finne sin vei i livet.

Hovedfokus: Coaching via telefon/online, Intensive coachinggrupper, foredrag og kurs.

 

Eva Steinkjer

FullSizeRender.jpg

Eva er lærer, med hovedfag i førskolepedagogikk, og talsperson for barn og unge.

Hun er videreutdannet som psykodramaterapeut, estetisk veileder og coach, og instruktør i mindfulness og yoga.

Hun etablerte i 2004 Eva Steinkjers Puslespill for å inspirere voksne som møter barn og unge til å jobbe med kreative prosesser. Virksomheten er videreutviklet i takt med Evas interesser og nye kompetanser. I 2014 ble høysensitivitet som fenomen satt på virksomhetskartet og hun har i årene etterpå holdt mange foredrag, kurs, veiledet på telefon, via skype, mail og i direkte møter.

Eva har i alle år bedrevet selvutvikling, noe hun opplever viktig og nødvendig når verden og inntrykkene hager fortere enn kropp og sinn er i stand til å fatte. Hun har i tillegg en erkjent høysensitiv datter, som nå er voksen. Samtaler om livet som høysensitiv er blitt en del av samspillet mellom mor og datter.

Hun har utviklet et hefte om ”HØYSENSITIVITET HOS BARN OG UNGE” på oppdrag fra Trondheim kommune. Dette er tilgjengelig digitalt.

Hovedfokus: Individuell veiledning, coaching og terapi, foreldreveiledning, kreative workshops for høysensitive(ladestasjoner), yoga og mindfulness for høysensitive, kurs og foredrag om høysensitivitet for ansatte og foreldre i barnehage, sfo og skole.

Trude Sletteland

IMG_9896

Trude er lærer og veileder av yrke, korsanger og styregrossist i gjerning, kulturdyr av legning og samfunnsengasjert som få.

Trude grunnla i 2007 Impulssenteret, et veilednings- og aktivitetssenter som i starten hadde som hovedmål å hjelpe mennesker tilbake i jobb ved å ta i bruk deres kreative nerve. Med kreative mennesker som spesiell målgruppe, oppdaget Trude raskt at hun jobbet med høysensitivitet, og at kunnskapen hun faktisk hadde opparbeidet seg, også hadde feste i eksisterende forskning. Trude har siden skrevet en rekke kronikker og to håndbøker om høysensitivitet, og vært intervjuet i flere medier. De to bloggene Sensitiv og stolt av det og honoryoursensitivity.com er også hennes verk. Hun har veiledet alt fra barn, barnehagepersonell og lærere til pensjonister, med en hovedvekt på voksne og karrierevalg. 

Trude er høysensitiv av typen veldig ekstrovert «sensation seeker». Det betyr at hun liker følelsen av at det stormer litt, og vet utmerket godt at på seg selv kjenner man ikke andre.

Hovedfokus: Veiledning, åpne møter, foredrag og workshops om høysensitivitet generelt, høysensitiv karriere og høysensitive barn i skolen.