Kunnskap

Ta inn hele skjermen 08.07.2018 155104.bmp.jpgDet er mange som mener noe om høysensitivitet. Mange kjenner seg igjen i karaktertrekket, noen kjenner andre igjen. Mediedebattene har til en viss grad bestått av personlige historier, med henvisning til forskning som andre igjen avviser. Debatten er viktig, men desto viktigere er det å finne en kunnskapsbasert plattform hvor karaktertrekket kan bli tatt på alvor. Vårt kunnskapsperspektiv baserer seg på alt dette.

  • forskning
  • kliniske observasjoner
  • egne erfaringer

Forskning
cta-knapp-tips.jpgDet har vært utført, og utføres stadig, forskning på karaktertrekket høysensitivitet i ulike faser av livet. Vi som jobber med høysensitivitet følger med på denne forskningen, fordi det er til nytte for oss.

Kliniske observasjoner
Vi som jobber med feltet har gjort oss mange erfaringer som inngår i vår kunnskap om karaktertrekket. Som veiledere og behandlere har vi utstrakt erfaring med ulike aspekter ved høysensitivitet.

Egne erfaringer
Mange av oss som jobber med høysensitivitet, er selv høysensitive. Vi har dermed erfaring med hvordan et liv som høysensitiv kan arte seg, men også hvordan vi kan utnytte våre ressurser til nytte for samfunnet. Vi har gjerne mer enn gjennomsnittlig pågangsmot og endringsvilje, og kan derfor gå foran som eksempler på hvordan høysensitivitet slett ikke trenger å være en hemsko, men snarere et virkemiddel.

Disse tre søylene; forskning, klinisk observasjon og egne erfaringer, danner et grunnlag for individuell kunnskap. Når vi deler denne kunnskapen oss imellom, blir den enda mer solid.

Derfor ønsker vi alle som kan noe om høysensitivitet hjertelig velkommen inn i nettverket.

Les og del artikler på bloggen vår!

tre