Høysensitiv Norge

Denne bloggen er flyttet til www.høysensitivnorge.no. For oppdatert informasjon, se der!

Høysensitiv Norge er en nettverks- og kunnskapsorganisasjon innen høysensitivitet i Norge.

Vårt formål:

«Formålet er faglig fellesskap, glød og inspirasjon innen feltet høysensitivitet og nærliggende kunnskapsfelt.

Høysensitiv Norge vil bidra til nyskaping og spredning av forskningsbasert kunnskap, erfaringskompetanse og brukerperspektiv.

Fagutvikling skjer gjennom nettverksbygging, samarbeid og informasjonsdeling på sosiale plattformer og i media generelt, og spesielt via plattformen  høysensitivnorge.no.

Organisasjonen holder til i Norge. Styret bør ha en viss geografisk spredning, og har ved oppstart medlemmer fra Bergen, Oslo og Trondheim.»


cta-knapp-tipscta-knapp-tips  cta-knapp-tips.jpg

Kunnskapsformidling
Hva er høysensitivitet? Hvordan påvirker det de ulike faser av livet? Hva sier forskningen? Vi viser til forskning og erfaringskompetanse.

Kontaktformidling
Formidling av kompetanse på ulike felt i Norge.

Nettverk
Knytte sammen de som jobber med feltet, som ønsker samarbeidspartnere, sparringspartnere og  et miljø. Kort sagt gjøre miljøet sterkere.

HØYSENSITIV NORGE – org.nr.: 921 230 605